New Generation Market

İletişim Bilgileri

20. yüzyılın en ileri kitle iletişim aracı televizyonlardı, 21.yüzyılda devrim niteliğinde bir gelişmeyle internet çağına giriş yaptık. Eski medya (Televizyon, gazete, dergi vb.) her geçen gün değerini kaybederken, Sosyal Medya kitlelerin yeni haber alma ve iletişim mecrası oldu.